ภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทาน ของที่ระลึกจากมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เป็นส่วนหนึ่งของผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ “ชุดเสือ” มีเนื้อหาและสะท้อนเรื่องราวของภาพมาจากธรรมชาติเป็นปฐมบท โดยใช้สื่อสัญลักษณ์เป็นเรื่องราวของ “เสือ” ในอิริยาบถต่างๆ ซึ่งสัมพันธ์กับบรรยากาศ ห้วงของเวลา และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม สาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และประสบการณ์ชีวิตส่วนพระองค์ โดย “เสือ” ที่ปรากฏในผลงานชุดนี้ เป็นการสื่อความหมายถึงรูปสัญลักษณ์ของ “พ่อ” ผู้ทรงปกครองเหนือราชอาณาจักร อันสื่อความหมายถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ราชาผู้ปกครองแผ่นดินด้วยพระเมตตา ทรงมีความห่วงใยทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดเวลา พระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชน และผืนแผ่นดินที่ทรงรัก 


มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เพื่อจัดทำของที่ระลึกการกุศล “Heart of Giving สุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน” เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ลูกโป่งแห่งรัก, เสือเจ้าป่าโน้มตัวลงหาสัตว์ใต้ปกครองด้วยจิตเมตตา

๒๖/๐๗/๒๕๖๐ ณ พระตำหนักทิพย์พิมาน

 

ไม่มีชื่อ

๑๒/๐๙/๒๕๖๐ ณ พระตำหนักทิพย์พิมาน

 


 

ร่วมส่งความสุขด้วยการ "ให้" ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2563 กับของที่ระลึกการกุศลจากลายภาพวาดฝีพระหัตถ์

เสื้อโปโล ราคา ๔๙๐ บาท

 

เสื้อยืด ราคา ๓๕๐ บาท

 

ชุดบัตรอวยพร ราคา ๙๐ บาท

 


 

Heart of Giving สุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน

ร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 942-0-08989-9

ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 236-1-00491-0

 

สำหรับผู้บริจาค ๒๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

รับภาพพิมพ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ “ไดอาน่า” พร้อมกรอบ ขนาด ๔๘”x ๔๐.๓” นิ้ว ประดับพระนามย่อ

 

สำหรับผู้บริจาค ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

เลือกรับภาพพิมพ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์จำนวน 1 ภาพ “ดวงตะวัน” I “เชียร์ข่าน” I “วาเลนไทน์” I “เสือต้นไม้” พร้อมกรอบ ขนาด ๓๔.๓”x ๒๘.๒” นิ้ว ประดับพระนามย่อ


 

ร่วมเป็นหนึ่งพลังแห่งการ”การให้”ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ สานหัวใจแห่งการแบ่งปันในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน

สอบถามข้อมูลได้ที่ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ โทร 0 2576 6100 ต่อ 8110 หรือ

ติดตามข้อมูลได้ทาง www.facebook.com/BhadraMaharajanusorn/